Mensil Max 50 mg 2 tabl.

11,29 

Opis

Mensil Max 50 mg 2 tabl.

Mensil Max 50 mg, lek na erekcję z syldenafilem, 2 tabletki do rozgryzania i żucia

Mensil Max to lek na zaburzenia erekcji z maksymalną dawką syldenafilu, dostępną bez recepty1. Działa nawet po 12 minutach i ułatwia osiągnięcie erekcji do 5 godzin po zażyciu2.

Opis produktu / Wskazania i działanie:Mensil Max to tabletki na erekcję, zawierające skuteczną i najbardziej znaną4 substancję syldenafil w dawce 50 mg, która wspomaga uzyskanie i utrzymanie erekcji. Mensil Max to preparat z największą zawartością syldenafilu w 1 tabletce, dostępną bez recepty1. Pod wpływem pobudzenia seksualnego, syldenafil ułatwia napływ krwi do prącia. Pomaga dzięki temu uzyskać i utrzymać erekcję.
Lek z syldenafilem na zaburzenia erekcji, dostępny bez recepty.Działa nawet po 12 minutach od zażycia i ułatwia osiągnięcie erekcji do 5 godzin po zażyciu tabletki3.Dyskretne tabletki do rozgryzania i żucia, które po przegryzieniu rozpuszczają się w ustach i nie wymagają popijania.
Lek na zaburzenia erekcji Mensil Max przeznaczony jest do stosowania u mężczyzn powyżej 18. roku życia, zmagających się z zaburzeniami erekcji – niezdolnością do uzyskania lub utrzymania erekcji prącia,  wystarczającej do odbycia stosunku seksualnego. Mensil Max pomaga osiągnąć erekcję jedynie pod warunkiem wcześniejszego pobudzenia seksualnego.

1. Mensil Max zawiera 50 mg syldenafilu w jednej tabletce, czyli najwyższą dawkę syldenafilu dostępną bez recepty wg. danych IQVIA Pharmascope 02.2021.2. Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Mensil Max, pkt 5. ppkt.5.1.3. Dadej R. Etiologia i leczenie zaburzeń wzwodu prącia. Geriatria 2008; 2: 182-193.4. Na podstawie danych IMS Dataview PRM0221 G04E1 ERECT DYS PRD PDE5 INHIB, OTFMR0221 12C2C 12C2CUROLOGICAL M-CAPS/TA.5. Mensil Max zawiera 50 mg syldenafilu, czyli dwa razy większą dawkę w porównaniu do leku Mensil, zawierającego 25 mg syldenafilu. Charakterystyki Produktów Leczniczych Mensil i Mensil Max.

Co zawiera lek na erekcję Mensil Max – skład:
Substancją czynną leku na zaburzenia erekcji Mensil Max jest syldenafil. 1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 50 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH) i kwas solny (do ustalenia pH).

Postać farmaceutyczna: Tabletki do rozgryzania i żucia. Białe, trójkątne, dwuwypukłe tabletki oznakowane jednostronnie liczbą „50”.
Mensil Max – dawkowanieTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka to 50 mg.

W przeciwnym razie, lek Mensil Max w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu, wystarczającego do odbycia stosunku).

Jeśli zastosowanie leku zawierającego syldenafil w niższej dawce (25 mg) pozwoliło na uzyskaniu erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego, nie należy stosować dawki 50 mg.

Leku na zaburzenia erekcji Mensil Max nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Nie należy przyjmować leku Mensil Max z innymi preparatami zawierającymi syldenafil.

Mensil Max należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy rozgryźć i żuć. Tabletki nie wymagają popijania.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Mensil Max jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki na erekcję Mensil Max umożliwiają osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Mensil Max jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku Mensil Max może nastąpić później, jeśli lek zażyto po obfitym posiłku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zastosowaniu leku Mensil Max nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku na erekcję Mensil Max: 

Istnieje wówczas większe ryzyko wystąpienia i nasilenia działań niepożądanych. Nie należy stosować większej ilości tabletek niż zalecana. Należy skontaktować się z lekarzem w razie przyjęcia większej ilości tabletek niż zalecono. Przyjęcie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększonej skuteczności leku. 
Przeciwwskazania / Kiedy nie stosować leku na zaburzenia erekcji Mensil Max?

Mensil Max – tabletki na erekcję są przeciwwskazane:
jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku;jeśli pacjent przyjmuje azotany (leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („bólu w klatce piersiowej”)) lub leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers) – ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego spadku ciśnienia tętniczego krwi;jeśli pacjent przyjmuje riocyguat, stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi) – wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak lek Mensil Max, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek;w przypadku ciężkich chorób wątroby lub serca;po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, a także w przypadku niskiego ciśnienia tętniczego krwi;jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki;jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (tzw. NAION). 

Ostrzeżenia i środki ostrożności:Przed rozpoczęciem stosowania leku na zaburzenia erekcji Mensil Max, należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką w przypadku:niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi) i szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego);jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego;dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić, czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną;choroby wrzodowej lub zaburzeń krzepnięcia krwi (takich jak hemofilia);jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Mensil Max i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Lek na zaburzenia erekcji Mensil Max nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. Nie należy go również przyjmować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z wykorzystaniem syldenafilu ani innych inhibitorów PDE5.

Mensil Max nie powinien być stosowany, jeśli mężczyzna nie cierpi na zaburzenia erekcji.

Lek Mensil Max nie jest przeznaczony dla kobiet.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Tacy pacjenci nie powinni stosować dawki leku Mensil Max wyższej niż 25 mg.
Tabletki na zaburzenia erekcji Mensil Max nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 lat.
Mensil Max a inne leki

Należy powiedzieć farmaceucie lub lekarzowi o wszystkich lekach, które pacjent przyjmował ostatnio, stosuje obecnie lub planuje stosować. Mensil Max może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o zażyciu leku Mensil Max, w także o godzinie jego zażycia. Nie należy przyjmować leku na zaburzenia erekcji Mensil Max jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Mensil Max, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku Mensil Max, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, należy rozpocząć leczenie od mniejszej dawki (25 mg) leku Mensil Max.

U niektórych pacjentów, przyjmujących leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty, może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, będących objawem niskiego ciśnienia, wynikającego ze spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących lek Mensil Max i leki alfa-adrenolityczne. Wystąpienie tych objawów jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu leku Mensil Max. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Mensil Max. Lekarz może zadecydować o zastosowaniu mniejszej początkowej dawki (25 mg) leku Mensil Max. W razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia, wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia dolegliwości. Pomóc może również wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza, napięcie mięśni brzucha i krzyżowanie nóg. Należy unikać szybkiego wstawania i siadania.
Mensil Max z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Mensil Max może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jednakże przyjmowanie leku Mensil Max w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji po spożyciu alkoholu może zostać czasowo zaburzona. Aby w pełni korzystać z możliwości leczniczych leku Mensil Max, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przez zażyciem tego preparatu.

Lek Mensil Max zawiera 4,30 mg aspartamu (E 951)  w 1 tabletce. Aspartam, jako źródło fenyloalaniny, może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.

Lek Mensil Max zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek na zaburzenia erekcji Mensil Max może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Pacjenci przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, powinni zorientować się, w jaki sposób ich organizm reaguje na Mensil Max.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność 

Lek Mensil Max nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Lek Mensil Max – działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, zgłaszane w związku ze stosowaniem leku na zaburzenia erekcji Mensil Max, są zwykle łagodne lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych, należy zaprzestać przyjmowania leku Mensil Max i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:reakcja alergiczna – występuje niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów). Objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła;bóle w klatce piersiowej – występują niezbyt często – jeśli wystąpią w trakcie lub po stosunku płciowym należy przyjąć pozycję półsiedzącą i spróbować się rozluźnić. Nie przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody – występują rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów). Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.;nagłe pogorszenie lub utrata wzroku – występują rzadko;ciężkie reakcje skórne – występują rzadko. Objawy: ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączka;napady padaczkowe lub drgawki – występują rzadko.
Inne działania niepożądane:

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy.

Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Po wprowadzeniu leku do obrotu, rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały już przed przyjęciem leku zawierającego syldenafil. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku zawierającego syldenafil.

Przechowywanie / Okres ważności:Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.Ul. Żmigrodzka 242 E51-131 Wrocław
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

prawidłowe ciśnienie u dziecka 10 lat, kokarda do włosów, wilkinson xtreme 3 wkłady, crp w morfologii, nussbeisser, podwyzszone trojglicerydy co to znaczy, healthy mix vanilla, gadżety sex, split ends miracle, właściwości buraka czerwonego, rossmann m1 częstochowa, brwii, rossmann nowe miasto lubawskie, uriage xemose krem do twarzy, mononukleoza wirus, peeling do rak

yyyyy

Hasco-Lek