Etopiryna (300mg 50mg 100mg) x 50 tabl.

11,46 

Opis

Etopiryna (300mg 50mg 100mg) x 50 tabl.

Etopiryna (300mg 50mg 100mg) x 50 tabl.

Co to jest lek Etopiryna tabletki od bólu głowy i w jakim celu się go stosuje
Etopiryna tabletki od bólu głowy jest lekiem stosowanym w leczeniu bólów głowy oraz bólów o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. 

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etopiryna tabletki od bólu głowy Kiedy nie stosować leku Etopiryna tabletki od bólu głowy • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, etenzamid, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego; • jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs; • jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci; • jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej); • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca; • jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) lub gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna); • jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna); • jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny; • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu; • w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią. 
Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Etopiryna tabletki od bólu głowy należy omówić to z lekarzem, w następujących sytuacjach: • jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika, ze względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego (zmniejszającego stężenie glukozy we krwi), lub jeśli pacjent przyjmuje leki przeciw dnie; • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek; • u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem układowym oraz z niewydolnością wątroby, gdyż zwiększa się toksyczność salicylanów, u tych pacjentów należy kontrolować czynność wątroby; • w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca; • u pacjentów pobudzonych psychoruchowo i cierpiących na bezsenność; • podczas stosowania z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, ze względu na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach większych niż 15 mg na tydzień jest przeciwwskazane; • na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lek należy odstawić, ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu. 
Etopiryna tabletki od bólu głowy a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Stosowanie leku Etopiryna tabletki od bólu głowy jest przeciwwskazane z: • lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, pochodne kumaryny); • metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. 
Należy zachować ostrożność stosując lek Etopiryna tabletki od bólu głowy z: • inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. enalapryl, kaptopryl), gdyż Etopiryna tabletki od bólu głowy może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków; • acetazolamidem, gdyż Etopiryna tabletki od bólu głowy może zwiększać toksyczność acetazolamidu; • kwasem walproinowym, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu walproinowego, a kwas walproinowy zaś nasila działanie antyagregacyjne (zapobiegające zlepianiu płytek krwi) kwasu acetylosalicylowego; • lekami moczopędnymi, gdyż Etopiryna tabletki od bólu głowy może zmniejszyć skuteczność tych leków oraz nasilać ototoksyczność (działanie uszkadzające słuch) furosemidu; • metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila jego toksyczne działanie na szpik kostny; • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. ibuprofen), gdyż istnieje zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego; • glikokortykosteroidami stosowanymi układowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona), gdyż zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie leczenia, zaś po jego zakończeniu zwiększają ryzyko przedawkowania salicylanów; • lekami przeciwcukrzycowymi, gdyż Etopiryna tabletki od bólu głowy może nasilać działanie hipoglikemizujące (zmniejszające stężenie glukozy we krwi) tych leków; • lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, sulfinpirazon), gdyż salicylany osłabiają działanie tych leków. Nie należy stosować jednocześnie kwasu acetylosalicylowego z tymi lekami; • digoksyną, gdyż Etopiryna tabletki od bólu głowy może nasilać działanie tego leku; • lekami trombolitycznymi (rozpuszczające skrzepliny), takie jak streptokinaza i alteplaza, gdyż Etopiryna tabletki od bólu głowy może nasilać działanie tych leków; • barbituranami (np. fenobarbital); • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi; • cymetydyną i disulfiramem; • ergotaminą i analeptykami (np. niketamid), gdyż Etopiryna tabletki od bólu głowy może nasilać działanie tych leków; • omeprazolem i kwasem askorbowym (witamina C) nie wpływają na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego.
Stosowanie leku Etopiryna tabletki od bólu głowy z jedzeniem, piciem i alkoholemLek należy przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością wody.
W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego;
Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerekU pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości niewydolności wątroby i (lub) nerek.Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.
Stosowanie u pacjentów w podeszłym wiekuU pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodnośćJeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy, gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne.Lek jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży.
Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.
Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynLek nie zaburza sprawności psychofizycznej i nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek Etopiryna tabletki od bólu głowy zawiera laktozę jednowodnąJeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 

Zawartość opakowania i inne informacjeCo zawiera lek Etopiryna tabletki od bólu głowySubstancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy, etenzamid i kofeina. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu i 50 mg kofeiny.Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana i laktoza jednowodna.
Jak wygląda lek Etopiryna tabletki od bólu głowy i co zawiera opakowanieBiałe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki.
Opakowanie zawiera 2, 6, 10, 30 lub 50 tabletek.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórcaZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SAul. Pelplińska 1983-200 Starogard Gdański

Etopiryna tabletki od bólu głowy. Skład i postać: Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Wskazania: Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować w następujących przypadkach: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs, mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od przyjęcia kwasu acetylosalicylowego; nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs; astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci; czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej); ciężka niewydolność wątroby lub nerek; ciężka niewydolność serca; zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna); niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na mielotoksyczność; u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reyea; ostatni trymestr ciąży i okres karmienia piersią. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2015.10.19.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

Poznaj pozostałe produkty

Etopiryna Tabletki Od Bólu Głowy 6 Szt.

Etopiryna (300mg 50mg 100mg) x 30 tabl.

Etopiryna (300mg 50mg 100mg) x 10 tabl.

Etopiryna Extra (250mg+200mg+50mg) x 10 tabl.

Etopiryna Extra (250mg+200mg+50mg) x 20 tabl.

nam puder pod oczy, krem na odparzenia dla dzieci, syrop deflegmin, nivea magnesium dry, filtry do dzbanka brita, jak wyglada zdrowe gardlo, jak szybko wyleczyć zajady, kombucha soraya, jak usunac woskowine z ucha, rossmann elbląg, solvetusan syrop, elmex sensitive professional płyn, pajączki na klatce piersiowej, wkładki odświeżające do butów, la roche-posay spf 50 anthelios, cerave balsam do twarzy, owolovo mus lidl, frezarka bloom nails, tran z rekina domowa apteczka, chlamydia pneumoniae leczenie, wyleczyłam bielactwo forum

yyyyy

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.