Canephron 60tabl.

35,43 

Opis

Canephron 60tabl.

Dla kogo jest lek Canephron?4

Osób zmagających się z zapaleniem pęcherza moczowego

Osób po zabiegach w ramach profilaktyki zapalenia pęcherza

Jak dawkować Canephron?5

2 tabletki 3 razy dziennie

5 ml3 razy dziennie

Czym jest zapalenie pęcherza?Zapalenie pęcherza moczowego to infekcja układu moczowego z reguły wywoływane są przez bakterie jelitowe Escherichia coli. 
Objawy zapalenie pęcherzaObjawy zapalenia dróg moczowych (zapalenia pęcherza) pojawiają się najczęściej nagle i mogą być bardzo uciążliwe. Na infekcje dolnych dróg moczowych najczęściej wskazują ból i zaburzenia w oddawaniu moczu.Ból i pieczenie podczas oddawania moczuCzęste oddawanie niewielkiej ilości moczuUczucie ciągłego parcia na pęcherzSkurcze i bóle w podbrzuszuMętny mocz, często o przykrym zapachuObecność bakterii w moczu (do stwierdzenia, jeśli wykonamy badanie moczu)

Jak możesz zapobiegać infekcjom dróg moczowych?Pij około 2-2,5 l wody na dobęUtrzymaj ciepło w okolicach dróg moczowych: unikaj siadania na zimnym podłożu, zmieniaj szybko mokry strój kąpielowyDbaj o właściwą higienę intymną: myj miejsca intymne ciepłą wodą i używaj płynów o neutralnym pHMyj oraz wycieraj się w kierunku od przodu do tyłu, co zapobiega przemieszczaniu się bakterii z okolicy odbytu w okolicę ujścia cewki moczowejNoś bieliznę z naturalnych włókien, zrezygnuj z noszenia stringów i obcisłych spodniMyj narządy płciowe przed stosunkiem, aby usunąć z nich bakteriePo stosunku skorzystaj z toalety, aby usunąć z nich bakterieStosuj profilaktycznie  środki odkażające drogi moczowe, jeśli zakażenia mają wyraźny związek z aktywnością seksualnąStosuj preparaty pochodzenia naturalnego, które zapobiegają rozwojowi infekcji i wspierają prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej dróg moczowych np. Canephron

Referencje:1. Ivanov et al. An open label, non-controlled, multicentre, interventional trial to investigate the safety and efficacy of Canephron® N the man agement of uncomplicated urinary tract infections (uUTIs), Clinical Phytoscience (2015) 1:7
 2. Brenneis et al. (2012). Spasmolytic activity of Canephron® N on the contractility of isolated urinry bladder. 13th International Congress of Ethnopharmacology, Greaz, Austria, Congress Poster 3. Assesment of Escherichia coli adherence to uroepithelial bladder cells on influence on diuresis after consumption of two different doses Canephron® N Focus Clinical Drug Development GmbH, 20094. Zalecenia Zespołu Ekspertów dotyczące leczenia i profilaktyki zakażeń układu moczowego ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania produktu leczniczego Canephron®; Przegląd Urologiczny nr 03/2019.5. Charakterystyka Produktu Leczniczego Canephron® i Canephron®N. 

1. CO TO JEST LEK CANEPHRON I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego okresu stosowania.
Lek Canephron jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, stosowanym wspomagająco jako leczenie uzupełniające łagodnie przebiegających chorób zapalnych dróg moczowych oraz zapobiegawczo w osadzaniu się piasku nerkowego.
Jeżeli objawy nie ustąpią po upływie 7 dni lub wystąpią działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem. 
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANEPHRON 
Kiedy nie stosować leku Canephron: jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne, inne rośliny z rodziny selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub selera) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku wymienioną w punkcie 6,jeśli u pacjenta występują wrzody żołądka,w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca lub nerek i(lub) jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza. 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku utrzymującej się gorączki, skurczów, obecności krwi w moczu, problemów  z oddawaniem moczu lub ostrego zatrzymania moczu, należy niezwłocznie skonsultować się  z lekarzem.
DzieciLek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Lek Canephron a inne lekiNie są znane interakcje leku Canephron z innymi lekami.Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Ciąża i karmienie piersiąJeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Stosowanie leku Canephron, tabletki drażowane podczas ciąży można rozważyć, jeśli lekarz uzna to za konieczne.Nie należy stosować leku Canephron w czasie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynBrak specjalnych przeciwwskazań.
Canephron, tabletki drażowane zawiera glukozę, laktozę oraz sacharozęJeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien się skontaktować z lekarzem przed przyjęciem leku Canephron.
Jedna tabletka drażowana zawiera około 0,2 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CANEPHRON
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka: Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: po 2 tabletki drażowane 3 razy na dobę (całkowita dawka dobowa wynosi 6 tabletek).
DzieciLek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podania:Podanie doustne.Tabletki należy połykać w całości i popić niewielką ilością wody (np. szklanką wody).
Podczas stosowania leku zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.
Czas trwania leczeniaCanephron może być stosowany przez okres do czterech tygodni (po trzech tygodniach należy skonsultować się z lekarzem). Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po około 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
Terapię lekiem Canephron, tabletki drażowane można powtórzyć u pacjentów, którzy w przeszłości dobrze tolerowali leczenie.
Należy zapoznać się z informacjami podanymi w punkcie INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANEPHRON oraz MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE przed przyjęciem leku.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Canephron Przypadki przedawkowania leku nie są znane.W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.
Pominięcie zastosowania leku Canephron W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli czas zastosowania następnej dawki jest niedaleki należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek Canephron może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Zaburzenia żołądka i jelit: Zaburzenia żołądkowo – jelitowe, np. nudności, dyskomfort w jamie brzusznej, biegunka występują często (więcej niż u 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów). 
Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości i(lub) alergiczne: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub alergii należy przerwać stosowanie leku Canephron.
Zgłaszanie działań niepożądanychJeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CANEPHRON 
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Nie stosować leku Canephron po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30˚C. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji, ani domowych pojemników na odpady. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE
Co zawiera lek CanephronSubstancjami czynnymi leku są: 18 mg Levisticum officinale Koch, radix (korzeń lubczyka);18 mg Centaurium erythraea Rafn s. l. włącznie z C. majus (H. et L.) Zeltner i C.suffruticosum (Griseb.) Ronn. (syn. Erythraea centaurium Persoon; C. umbellatum Gilibert; C. minus Gars.), herba (ziele centurii);18 mg Rosmarinus officinalis L., folium (liść rozmarynu).
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) leku to: Wapnia węglan Olej rycynowy pierwszego tłoczenia Dekstryna Barwniki: żelaza tlenek czerwony (E 172), ryboflawina (E 101), tytanu dwutlenek (E 171) Glukoza ciekła (substancja sucha) Laktoza jednowodna Magnezu stearynian Skrobia kukurydziana Wosk Montana glikolowyPowidon K 25 Powidon K 30 Szelak Krzemionka koloidalna bezwodna Sacharoza Talk
Jak wygląda lek Canephron i co zawiera opakowanieTabletka drażowana koloru pomarańczowego, okrągła, obustronnie wypukła, o gładkiej powierzchni. Tabletka drażowana ma średnicę 7,9 – 8,2 mm.
Canephron, tabletki drażowane pakuje się w blistry PVC/PVDC/Aluminium.W jednym blistrze znajduje się 20 tabletek drażowanych.W jednostkowym pudełku tekturowym z nadrukiem umieszcza się 3, 6 lub 10 blistrów wraz z ulotką informacyjną.Dostępne są następujące wielkości opakowań: 60, 120 lub 200 tabletek drażowanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórcaBIONORICA SEKerschensteinerstrasse 11 – 1592318 NeumarktNiemcy
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Bionorica Polska Sp z o.o.ul. Hrubieszowska 6B01-209 WarszawaPolska

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

inka mleczna, perłowy blond farba, aleje jerozolimskie 148, przepisy na diecie, palmers dla ciężarnych, czy miażdżycę można cofnąć, czy dziecko z goraczka moze wyjsc na dwor

yyyyy

Bionorica